Regulamin Programu Partnerskiego SalesNet

§1 Zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SalesNet  

 

1. Do Programu Partnerskiego SalesNet może przystąpić każda pełnoletnia osoba lub firma, która posiada własną stronę WWW, dokona rejestracji w programie i umieści banner, link lub inną formę reklamy sklepu www.marbo-sport.pl na swojej stronie WWW.

2. Uczestnictwo w programie SalesNet jest dobrowolne i nie wymaga wnoszenia jakichkolwiek opłat wpisowych lub członkowskich.

3. Każdy z uczestników rejestrujących się w Programie SalesNet zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane:

  • osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej: imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer PESEL i nr rachunku bankowego (dla realizacji wypłat gotówkowych z programu)
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i firmy : nazwa firmy, adres siedziby, numer NIP i nr rachunku bankowego

§2 Zasady ustalania prowizji

1. Każde zamówienie złożone przez klienta detalicznego przekierowanego za pomocą linku umieszczonego na stronie Partnera przeliczane jest na punkty według przelicznika 1zł = 1 punkt (pod uwagę brana jest wyłącznie kwota brutto za towar, bez kosztów przesyłki).

2. Każdy uczestnik programu SalesNet otrzymuje prowizję w wysokości 5% wartości punktowej zamówienia klienta detalicznego przekierowanego na stronę sklepu za pomocą linku bądź reklamy umieszczonej przez Partnera (z wyłączeniem zamówień zwróconych, anulowanych, fałszywych, nieodebranych lub niezrealizowanych z innych przyczyn).

3. Każdy z Partnerów ma po zalogowaniu dostęp do panelu administracyjnego, gdzie po zalogowaniu może podejrzeć ilość zamówień oraz wysokość aktualnie zgromadzonych punktów ( prowizji ).

4. System sklepu zapamiętuje klienta przekierowanego przez link umieszczony na stronie Partnera na okres 30 dni. Jeśli w ciągu tego okresu skierowany klient dokona rejestracji na stronie sklepu, zostanie na stałe przypisany do Partnera, który go skierował. Wyjątkiem są klienci pozyskani wcześniej przez innego Partnera lub zarejestrowani już w sklepie. 

§3 Wykorzystanie punktów

1. Punkty zgromadzone na koncie Uczestnika mogą być wykorzystane w następujący sposób:

  • Partner ma możliwość wygenerowania bonu towarowego, który pozwala na opłacenie zakupów w sklepie www.marbo-sport.pl. Minimalna kwota pozwalająca na wygenerowanie bonu to 100pkt (100zł)
  • punkty mogą zostać przeliczone na pieniądze - w walucie polskiej (PLN) i wypłacone w gotówce. Minimalna kwota do wypłaty to 100pkt (100zł)

2. Wypłata gotówkowa z Programu SalesNet realizowana jest w terminie 10 dni od momentu złożenia wniosku o wypłatę przez Uczestnika. Wypłaty realizowane są przelewem (bezpłatnie).

3. Warunkiem dokonania wypłaty dla Partnera będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oraz dla firm posiadających osobowość prawną jest wcześniejsze wystawienie faktury VAT.

4. Organizator zobowiązuje się przesłać raz do roku właściwemu Urzędowi Skarbowemu oraz Partnerowi, który jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, dokument, który należy ująć w zeznaniu podatkowym składanym przez Uczestnika.

§4 Zobowiazania Partnera i Organizatora

1. Partner jest zobowiązany powiadomić Organizatora o zmianie danych adresowych bądź numeru telefonu.

2. Partner w każdej chwili może zrezygnować z udziału w Programie SalesNet nie tracąc zebranych punktów z zachowaniem minimalnej kwoty do wypłaty 100pkt (100zł).

3. Organizator zastrzega sobie możliwość rozwiązania współpracy w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Partnerowi w tym wypadku zostają wypłacone uzbierane prowizje w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o wypłatę, z zachowaniem minimalnej kwoty do wypłaty 100pkt (100zł).

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób ani treści w jaki Partner reklamuje sklep marbo-sport.pl.

5. Partner na prośbę Organizatora ma obowiązek dokonać zmiany formy reklamy lub treści tekstów, gdyby szkodziły one wizerunkowi sklepu bądź były niezgodne z obowiązującym prawem.

6. Zabrania się nakłaniania do zakupów za pośrednictwem reklam poprzez ogłaszanie w nieprzeznaczonych do tego grupach dyskusyjnych, a także metodami niezgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etykiety internetowej.

7. Do Programu SalesNet nie mogą przystąpić strony zawierające treści pornograficzne, rasistowskie i inne niezgodne z polskim prawem.

§5 Akceptacja regulaminu i informacja o zmianach

1. Zgłoszenie i rejestracja w Programie oznacza, że Partner zapoznał się i akceptuje zapisy regulaminu Programu Partnerskiego SalesNet.

2. O wszelkich zmianach w regulaminie oraz zmianach warunków Programu Partnerskiego SalesNet Organizator będzie powiadamiał Partnerów za pomocą poczty email.

3. Wszelkie pytania należy kierować na maila Programu Partnerskiego SalesNet: salesnet@marbo-sport.pl.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony przekazujesz niektóre dane osobowe. Dowiedz się więcej o ochronie danych osobowych oraz swoich prawach. Jeżeli nie wyrażasz zgody, opuść stronę.
Zgadzam się
pixel